प्रदेश नं.7 का विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समुपस्थिति मा मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू हुने उपलक्षमा आयोजित समारोह