शिर्षक दस्तावेज मिति
सरुवा सम्बन्धी सूचना। २०७७।०६।२८ सरुवा सम्बन्धी सूचना। २०७७।०६।२८.pdf 10/14/2020 - 14:03
यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने कुनै निर्णय नभएको जानकारी सम्बन्धमा 07/28/2020 - 11:36
Notice of Time Extension 05/08/2020 - 11:46
RFP Amendment-I Notice Amendment-I Notice.pdf 03/09/2020 - 15:06
भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको आ.व.२०७६/७७ माघ मसान्त सम्मको चालु तथा पुजिगत खर्चको विवरण । 02/18/2020 - 12:25
अनिबार्य स्वीकृति लिने बारे | 004.pdf 09/29/2019 - 15:09
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन हुनु भएका नेपाल ईन्जिनियरिंग सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण Final.Final_.pdf 09/25/2019 - 17:07
आ.ब २०७५/०७६ मा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानमा संचालित आयोजनाहरुको विवरण माग सम्वन्धमा। 05/16/2019 - 13:16
आ.ब. २०७५/०७६ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना New Doc 2019-03-17 12.40.16_1.pdf 03/17/2019 - 12:43
आ.ब. २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्वन्धमा दोस्रो चौमासिक समिक्षा.pdf 03/14/2019 - 16:20